Voor vragen of ziek meldingen, bel 015-2143274

A-Z Vragen

A-C (7)

Afwezigheid Melden

Mocht uw kind Knorretje niet bezoeken, meldt dit dan voor 9.00 uur aan de leidsters van uw kind

U kunt de leidsters bereiken via het telefoonnummer van Knorretje 0152143274

Aanwezigheid melden

In verband met het plannen van aktiviteiten e.d. verzoeken wij u de leidsters te informeren als uw kind, na een periode van afwezigheid als gevolg van ziekte, vakantie of anderszins, Knorretje weer gaat bezoeken.

Allergieën

Is uw kind allergisch, meldt dit bij de leidsters, zij verstrekken u een allergie registratieformulier waarop u kunt aangeven wat van belang is ten aanzien van de allergie van uw kind.

(pdf formulier)

Auto parkeren

Het is uitsluitend toegestaan uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Het is verboden uw auto voor korte of lange duur buiten de  parkeervakken te plaatsen.

Mocht er een calamiteit zijn dan vormt uw auto een obstakel voor de verschillende hulpdiensten

Bereikbaarheid Ouders

Zorg dat wij u altijd kunnen bereiken voor overleg.

Geef wijzigingen van telefoonnummers en andere gegevens altijd door aan de leidsters.

Deze zal gewijzigd worden op het kaartje van uw kind

Brengen en ophalen van uw kind

U kunt uw kind tussen 8.00 uur en 9.00 uur brengen en tussen 16.30 uur en 18.00 uur ophalen.

In overleg is het, binnen onze openingstijden, natuurlijk mogelijk het kind op een ander tijdstip te brengen of te halen.

Zolang u samen met u kind in het gebouw of op het terrein van Knorretje verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind.

Bij binnenkomst zorgt u voor het ophangen van de  jas van uw kind en het aantrekken van de slofjes.

Knorretje sluit om 18.00 uur, dit betekent dat u voor deze tijd uw kind van de groep opgehaald moet hebben.

Het kan voorkomen dat u uw kind door een ander laat ophalen, u dient hiervoor mondeling toestemming te geven.

Bij verkeershinder of een calamiteit kunt u telefonisch aan de leidster van uw kind door geven door wie uw kind op gehaald wordt.

Deze personen moeten zich kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

Calamiteiten

Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen.

Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich in Knorretje bevinden.

Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming melden de leidsters dit.

Zodra dit het geval is, verlaat u op rustige wijze het pand.

U volgt gedurende een calamiteit altijd de instructies op van het personeel van Knorretje.

Jolanda en Joke treden op als achterwacht.

Bij afwezigheid zijn dat Opa en Oma Knor.

Evt. evacueren wij de kinderen naar een andere locatie.

Zodra dit het geval is worden ouders op de hoogte gesteld en verzocht hun kinderen te komen halen.

Meldt altijd aan de leidsters als u uw kind mee neemt en komt brengen.

 

D-G (4)

Fles / Borstvoeding

Ouders kunnen een drinkfles met speen en voeding mee geven naar Knor en dan maken wij de fles klaar.

Ouders kunnen er ook voor kiezen om de fles kant en klaar mee te geven.

Borstvoeding wordt ontdooid mee gegeven in een fles en staat bij Knor in de koelkast.

Ouders laten de borstvoeding de avond ervoor thuis ontdooien in de koelkast.

Er mag wel een reserve voeding bij Knor in de vriezer.

Flessen en tuitbekers gaan iedere dag mee naar huis en worden door de ouders de eerst volgende dag weer meegenomen.

Flessen en tuitbekers voorzien van naam.

Extra opvangdag

Mocht u, i.v.m. uw werk, een opvangdag extra willen, meldt dit dan bij de leidster van uw kind.

Als de groepsomstandigheden het toelaten, wordt uw verzoek gehonoreerd.

Een extra dag dient u schriftelijk te bevestigen en wordt in rekening gebracht.

Mocht het een andere reden zijn, overleg dan even met Joke.

Formulieren kunt u vragen aan de leidsters.

Fiets parkeren

Mocht u uw fiets willen parkeren bij Knorretje, plaats deze dan buiten de speelplaats van Knorretje.

Het is verboden fietsen te plaatsen tegen het hekwerk, onderdelen van een fiets kunnen door het hekwerk heen een gevaarlijk obstakel vormen voor de kinderen die buiten spelen

Fopspeen

Kinderen mogen hun speentje van thuis meenemen naar Knorretje.

Heeft uw kind een nieuwe speen, geef dit dan door aan de leidsters.

U bent zelf verantwoordelijk voor het uitkoken van de speen en elke 3 maanden wordt de speen vervangen bij Knor.

Aan het begin van elk kalenderjaar worden dus 4 spenen ingeleverd.

Controleer de speen regelmatig op scheurtjes.

Omdat er kans bestaat op verstikking door het  gebruik van een kapotte speen, mogen spenen met scheurtjes niet gebruikt worden bij Knorretje.

K-N (9)

Hoofdluis

Hoofdluis

Wat doen we op knorretje met neten en luizen.
Als wij bij een kind hoofdluis ontdekken, worden de ouders op de hoogte gebracht.
Het kind wordt bij levende luizen direct opgehaald.
De ouders starten meteen de behandeling tegen luizen en na de behandeling mag het kind weer bij Knorretje komen.
Advies voor de ouders om deze behandeling twee weken te hanteren.
Ook bij Knorretje wordt het kind die twee weken gecontroleerd.

Er komt een melding naar de ouders via het mededeling bord en de mail.

Kinderwagens, Maxy Cosy’s en Fietsstoeltjes stallen

Gedurende de opvangdag van uw kind,  kunt u uw maxi-cosy en fietsstoeltje bij Knorretje achterlaten.

Vraag aan de leidsters naar de stallingplek voor kinderwagens en fietskarren.

Knorretje is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of beschadiging.

Kinderziekten en Epidemieën

Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en handelen wij conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie.

Meldt altijd aan de leidsters als uw kind een kinderziekte heeft, of als u dit vermoedt.

Kleding

De kinderen spelen intens bij Knorretje en doen verschillende aktiviteiten met zand, verf enz.

Houdt hier rekening mee bij het kleden van uw kind.

Wij proberen te voorkomen dat kleding beschadigd of vuil wordt. Zo dragen de kinderen schorten tijdens het verven en plakken. Desondanks kan het gebeuren dat kleding vuil wordt.

Knorretje kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

In verband met verstikking gevaar zijn kledingstukken waarin touwtjes rond de hals zitten niet toegestaan. Kinderen kunnen tijdens hun spel hiermee ergens achter blijven haken. Dit geldt ook voor andere touwtjes en strikjes, langer dan 22 cm. op andere plaatsen aan kledingstukken.

De jas van uw kind dient duidelijk herkenbaar te zijn voorzien van de naam van uw kind.

En sjaals, mutsen wanten worden in de jas gedaan.

U dient zorg te dragen dat er tenminste een stel schone kleren in het mandje  van uw kind aanwezig is. Het is daarom van belang om zo af en toe in het mandje te kijken.

Luiers

Knorretje gebruikt een merk luier.

Mocht u de voorkeur geven aan een ander merk, geef dit dan door aan de leidsters.

U dient er dan zelf voor te zorgen dat aan het begin van iedere opvangdag 5 luiers op voorraad zijn in het mandje van uw kind.

Deze luiers dient u zelf aan te schaffen.

Maaltijden en tussendoortjes

Iedere dag krijgen de kinderen vers fruit, een broodmaaltijd en verschillende gezonde tussendoortjes.

In overleg is het mogelijk om over individuele wensen, zoals een speciaal dieet, afspraken te maken.

Dit geldt ook voor wensen betreffende vegetarisch voedsel.

Meer informatie over voeding vindt u op onze site.

Mandje

Alle kinderen hebben een eigen mandje.

Hierin kunnen persoonlijke dingen zoals kleding, slaapzakje en knuffels worden bewaard.

Medicijnovereenkomst

Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt.

Om te zorgen dat de toediening hiervan goed uit gevoerd wordt;

Vragen wij Uw toestemming om het kind medicijnen te geven.

Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de gebruiksaanwijzing en dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is.

 

Nieuwsbrief

Iedere twee maanden ontvangt u via de mail de nieuwsbrief.

Bij het intake gesprek wordt aan u uw mailadres gevraagd en deze wordt ook door gegeven aan de oudercommissie zodat u de notulen van hen via de mail kunt ontvangen.

Mocht u geen mailadres hebben of niet willen geven, dan krijgt u de nieuwsbrief en de notulen via de leidsters.

O-S (11)

Peutergroep

Als de kinderen naar de peutergroep gaan, veranderen er een aantal zaken.

De rugzakjes blijven beneden in de hal staan.

De peuters slapen zonder slaapzakje en onder een dekbedje (mocht U toch een slaapzakje willen, is dat natuurlijk mogelijk)

We starten met de zindelijkheid training zodra de ouders die thuis ook starten.

We starten beneden en rond 8.30 uur gaan de peuters naar boven.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit 5 a 6 ouders en komen 5 keer per jaar bij elkaar.

Wie zij zijn en wat zij doen, kunt u lezen op de site.

Overdracht

De overdracht is het moment dat de leidster en de ouders elkaar informeren over hoe het thuis en bij Knorretje is gegaan.

Door goed op de hoogte te zijn over wat er met het kind is gebeurd, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoeftes van het kind.

Mochten ouders de behoefte hebben om uitgebreider te praten over het kind, dan kunnen zij hiervoor een afspraak maken.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is een onderdeel van het beleidsplan en terug te vinden op onze site

Roken

Wij zijn van mening dat roken en kinderen niet samen gaan.

Het is in het gebouw en op het buitenterrein niet toegestaan te roken.

Schriftje

Van Knorretje ontvangt u een schriftje waar de leidsters iedere maand in schrijven wat uw kind zoal doet bij Knorretje.

Het is leuk als u daarin terug schrijft, zodat uw kind na vier jaar een dagboekje heeft over de tijd bij Knorretje.

De schriftjes worden begin van de maand meegeven door de leidsters en door de ouders rond de 15e weer ingeleverd.

Schoenovertrekken

Ouders dienen op de groep schoenovertrekken te dragen.

Knorretje zorgt dat deze bij de ingang van beide groepen liggen.

Sieraden

Het dragen van sieraden door kinderen onder de 4 jaar raden wij sterk af.

Knorretje is niet verantwoordelijk voor mogelijk letsel ten gevolge van het dragen van een sieraad.

Ook voor beschadiging of verlies kan Knorretje niet aansprakelijk gesteld worden.

Slaapgewoonten

Voor het slapen van Uw kind dienen een aantal richtlijnen.

Deze staan in een brief vermeld en U kunt daarin aantekenen waar U toestemming voor geeft.

Dit geldt ook voor het wandelen buiten zowel met de kinderwagen als de bolderkar.

Voor buikslapen en inbakeren bij kinderen onder de 2 jaar zijn aparte formulieren  die getekend dienen te worden.

Kinderen slapen in een slaapzakje.

Sluitingstijden

Bijzondere sluitingstijden zijn:

  • 24 december sluit Knorretje om 17.00 uur
  • 31 december sluit Knorretje om 17.00 uur.

Wij zijn het hele jaar open met uitzondering van de volgende dagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • Twee weken zomervakantie
  • Kerst

Speelgoed van thuis

Het is niet de bedoeling dat kinderen van thuis speelgoed meenemen naar Knorretje.

Er is bij Knorretje speelgoed genoeg.

Mocht het toch een keer meegenomen worden, dan is Knorretje niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of bij het zoek raken.

Het speelgoed van thuis wordt in het tasje of mandje gedaan van het kind.

T-Z (6)

Zinderlijkheid

Als de ouders thuis beginnen met zindelijkheid training met het kind, dan is dat ook het moment dat Knorretje daarmee start.

De kinderen krijgen een plaskaart en mogen stickers plakken.

Is de kaart vol en het gaat goed, dan krijgen de kinderen een plas diploma.

Traktatie

Wij vinden het gewenst dat de eventuele traktaties die de kinderen uitdelen zo veilig en gezond mogelijk zijn.

Overleg anders even met de leidsters.

Vierogen beleid en 3 uur regeling

Wet kinderopvang: De houder van een kinderdagverblijf organiseert de dagopvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Knorretje geeft hier, op de volgende manier invulling aan:

De groepen openen gezamelijk waarbij er 3 a 4 leidsters aanwezig zijn.

Tijdens de pauze zijn Marijke, Jolanda of Joke aanwezig en ook het personeel houdt meestal pauze in de keuken van de groep.

Tijdens het slapen van de kinderen is er een babyfoon aanwezig in de slaapkamer.

Vanaf 17.30 uur kan de  leidster op de peutergroep voor een kwart alleen staan.

Dan komen ouders hun kinderen op halen en lopen doorlopend in en uit.

Dit wordt gezien als de extra paar ogen en oren

Op de baby en dreumes groep staan de leidsters altijd met zijn 2en tot 17.45 uur en ondertussen is dan de peuterleidster al aanwezig.

Vanaf 17.30  uur wordt er gezamenlijk gesloten door 2 a 3 leidsters.

De 3 uur geoorloofde onderbezetting zit bij ons een half uur aan het eind van de dag en soms tijdens de pauze.

Dit besluit is genomen in overleg met de oudercommissie.

 

3 UURS REGELING

8.00- 8.30 uur 0-4 jaar max. 12 kinderen en 3 leidsters
8.30-17.00 uur 0-2 jaar max. 14 kinderen en 4 leidsters
8.30-17.00 uur 2-4 jaar max. 16 kinderen 3 leidsters of
2 leidsters en een stagiaire

Bij openen wordt er geen gebruik gemaakt van de 3 uurs regeling

 

PAUZE: 0- 2 jaar: 12.30-13.30-14.30 uur
2 leidsters + hoofdleidster/eigenaar

PAUZE: 2-4 jaar: 13.00-14.00 uur                                                                                                                                                                                                  1 leidster + stagiaire

Tijdens de pauze kan er max. twee uur gebruik gemaakt worden van de regeling, alleen bij de peutergroep als er geen stagiaire aanwezig is.

 

17.00-17.30 uur 0-2 jaar 12 kinderen en 3 leidsters
17.00-17.30 uur 2-4 jaar 13 kinderen en 2 leidsters
17.30-17.45 uur 0-2 jaar 9 kinderen en 2 leidsters
17.30-17.45 uur 2-4 jaar 10 kinderen en 1 leidster
17.45-18.00 uur 0-4 jaar 8 kinderen en 2 leidsters

 

Tussen 17.30 en 18.00 kunnen wij gebruik maken van de 3 uurs regeling.

 

 

Voedings- en Slaapschema Baby’s

Op de baby groep werken wij met een voedings- en slaap schema.

Om te zorgen dat dit schema actueel blijft, dient u veranderingen, rondom het eten en slapen van uw kind, aan de leidster door te geven.

U dient zelf de flessen en melkpoeder of borstvoeding mee te nemen.

Als uw kind wat ouder is, dient u een tuitbeker mee te nemen.

Wijzigen opvangdagen

Als u de opvangdagen van uw kind structureel wenst te wijzigen, dient u dit schriftelijk aan te vragen.

Wilt u minder opvangdagen dan dient u een termijn van twee maanden in acht te nemen.

Uitbreiding en wijziging van de dagen kan alleen als de bezetting dit toelaat.

Indien de wijziging door gevoerd kan worden, krijgt u van ons een bevestiging.

Is het echter niet of nog niet mogelijk dan nemen wij contact met u op.

Wijzigings formulieren kunt u vragen aan de leidsters.

Ziek zijn

Zieke kinderen hebben extra aandacht en verzorging nodig en kunnen daarom het beste thuis verzorgd worden.

Bovendien kan er sprake zijn van besmettings gevaar voor de andere kinderen.

Bij ziekte symptomen zoals koorts, braken, diaree en bij kinderziektes moet het kind thuis blijven en goed uitzieken.

Wordt uw kind bij Knorretje ziek dan wordt u ge•nformeerd en indien nodig komt u uw kind ophalen.

Als uw kind niet naar Knorretje kan komen omdat het ziek is, meldt dit dan telefonisch aan de leidsters voor 9.00 uur.

Copyright 2019 | Kinderdagverblijf voor Delft en Delfgauw Knorretje