Voor vragen of ziek meldingen, bel 015-2143274

Vierogenprincipe
Op Knorretje (0-4 jaar) is het wettelijk verplicht het vierogen-principe toe te passen. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag. Vanuit de wet wordt gee‘ist dat de opvang zodanig wordt georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Doel van dit principe is dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt, en wel door te voorkomen dat volwassenen zich binnen een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal gedurende langere tijd ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een kind.

Knorretje is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Knorretje geeft hier, op de volgende manier invulling aan:
De groepen openen gezamenlijk waarbij er 3 a 4 leidsters aanwezig zijn, vanaf 8.30 uur splits de groep en zijn er 2 of 3 leidsters per groep aanwezig.

Tijdens de pauze van de bovengroep zijn Jolanda  of Joke aanwezig en ook het personeel houdt pauze in de keuken van de groep.
(De keuken is naast de groep en heeft een raam)
Tijdens de pauzes op de benedengroep zijn de leidsters altijd minimaal met z’n tweeën.

Tijdens het slapen van de kinderen is er een babyfoon aanwezig in de slaapkamers.

Vanaf 17.30 uur wordt er weer gezamenlijk gesloten met 3 leidsters.
Dit besluit is genomen in overleg met de oudercommissie

 

3 Uurs regeling
De 3-uurs regeling is een regeling voor de Kinderopvang waarin er minder beroeps krachten worden ingezet dan vereist is.
Voor de peuter groep zijn dat 2 leidsters op 16 kinderen.
Voor de baby/dreumes groep is dat 3 a 4 leidsters, afhankelijk van hoeveel babies er die dag aanwezig zijn.

Bij knorretje is de 3 uurs regeling als volgt geregeld:
Wij openen met 2 groepen samen, dus van 0 tot 4 jaar met 3 a 4 leidsters op max. 14 kinderen.
Om 8.30 uur komen er 2 leidsters bij.
De peuters gaan 8.30 uur naar boven met 2 leidsters en blijven er 3 leidsters bij de baby/dreumes groep.
Begin van de dag maken wij geen gebruik van de regeling.

In de pauzes van de baby/dreumesgroep zijn van 12.30 tot 13.30 uur Jolanda of Joke aanwezig.
Tijdens de pauzes van 13.30 tot 14.30 en 14.30 tot 15.30 uur zijn er 2 leidsters en maken wij 2 uur gebruik van de regeling.
Ook bij de peutergroep maken wij gebruik van 2 uur tijdens de pauzes.

Bij de sluiting van de dag tussen 17.00 en 18.00 uur maken wij minder dan 1 uur gebruik van de regeling.
Bij de peuters zijn er 2 leidsters tot 17.30 uur en daarna voegt de groep zich met de baby/dreumes groep.
Bij de baby/dreumes zijn er 2 leidsters tot 17.45 uur.
Er wordt dus gezamenlijk gesloten.

 

 

 

 

 

 

Posted in: T-Z

Copyright 2024 | Kinderdagverblijf voor Delft en Delfgauw Knorretje