Voor vragen of ziek meldingen, bel 015-2143274

A-Z Vragen

A-C

Afwezigheid Melden

Mocht uw kind Knorretje niet bezoeken, meldt dit dan voor 9.00 uur aan de leidsters van uw kind

U kunt de leidsters bereiken via het telefoonnummer van Knorretje 0152143274

Aanwezigheid melden

In verband met het plannen van aktiviteiten e.d. verzoeken wij u de leidsters te informeren als uw kind, na een periode van afwezigheid als gevolg van ziekte, vakantie of anderszins, Knorretje weer gaat bezoeken.

Allergieën

Is uw kind allergisch, meldt dit bij de leidsters, zij verstrekken u een allergie registratieformulier waarop u kunt aangeven wat van belang is ten aanzien van de allergie van uw kind.

 

Auto parkeren

Het is uitsluitend toegestaan uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Het is verboden uw auto voor korte of lange duur buiten de  parkeervakken te plaatsen.

Mocht er een calamiteit zijn dan vormt uw auto een obstakel voor de verschillende hulpdiensten

Bereikbaarheid Ouders

Zorg dat wij u altijd kunnen bereiken voor overleg.

Geef wijzigingen van telefoonnummers en andere gegevens altijd door aan de leidsters.

Deze zal gewijzigd worden op het kaartje van uw kind

Brengen en ophalen van uw kind

U kunt uw kind tussen 8.00 uur en 9.00 uur brengen en tussen 16.30 uur en 18.00 uur ophalen.

In overleg is het, binnen onze openingstijden, natuurlijk mogelijk het kind op een ander tijdstip te brengen of te halen.

Zolang u samen met u kind in het gebouw of op het terrein van Knorretje verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind.

Bij binnenkomst zorgt u voor het ophangen van de  jas van uw kind en het aantrekken van de slofjes.

Knorretje sluit om 18.00 uur, dit betekent dat u voor deze tijd uw kind van de groep opgehaald moet hebben.

Het kan voorkomen dat u uw kind door een ander laat ophalen, u dient hiervoor mondeling toestemming te geven.

Bij verkeershinder of een calamiteit kunt u telefonisch aan de leidster van uw kind door geven door wie uw kind op gehaald wordt.

Deze personen moeten zich kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

Calamiteiten

Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen.

Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich in Knorretje bevinden.

Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming melden de leidsters dit.

Zodra dit het geval is, verlaat u op rustige wijze het pand.

U volgt gedurende een calamiteit altijd de instructies op van het personeel van Knorretje.

Jolanda en Joke treden op als achterwacht.

Bij afwezigheid zijn dat Opa en Oma Knor.

Evt. evacueren wij de kinderen naar een andere locatie.

Zodra dit het geval is worden ouders op de hoogte gesteld en verzocht hun kinderen te komen halen.

Meldt altijd aan de leidsters als u uw kind mee neemt en komt brengen.

 

Copyright 2024 | Kinderdagverblijf voor Delft en Delfgauw Knorretje