Voor vragen of ziek meldingen, bel 015-2143274

Voedingsbeleidplan KDV Knorretje

 

Inleiding Uitgangspunten

Het voedingsbeleidplan maakt deel uit van het beleidsplan van Knorretje.

Voor hun ontwikkeling hebben kinderen gezonde voeding nodig. De keuze voor voeding wordt bepaald door de stoffen die het lichaam nodig heeft om zich te ontwikkelen, zoals koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines, mineralen, vezels en vocht. Kinderen moeten al deze
voedingsstoffen dagelijks binnenkrijgen. KDV Knorretje draagt hiertoe bij door bij de keuze voor de voedingsstoffen zich te baseren op de richtlijnen van het Voedingscentrum in Den Haag, het consultatiebureau en in overleg met de oudercommissie.

Naast een verantwoorde voeding draagt KDV Knorretje zorg voor een evenwichtig klimaat waarin de maaltijden worden gebruikt. Het zijn de momenten bij uitstek om aandacht te besteden aan de sociale en morele ontwikkeling van het kind. De wijze waarop maaltijden worden aangeboden, de voorbeeldfunctie van de groepsleiding, het stimuleren van sociale omgang, het aanleren van tafelmanieren zoals: aan tafel blijven zitten tijdens het eten, niet met volle mond praten, niet boeren, geen tassen op de tafel, enz. dragen expliciet bij tot de ontwikkelingskansen die de kinderen bij KDV Knorretje krijgen. Eten is een sociaal gebeuren waarbij een gezellige sfeer aan tafel stimulerend werkt. Kinderen mogen in alle rust en in hun eigen tempo eten.

Sommige kinderen hebben moeite met eten. De leidster probeert het kind te stimuleren door het eten bijvoorbeeld in kleinere porties te verdelen. Soms is positieve aandacht voldoende, maar als het nodig is worden er ook eisen gesteld.

Om de zelfredzaamheid en de verantwoordelijkheid te stimuleren ruimen kinderen zoveel mogelijk zelf op na het eten en zetten ze gebruikte bordjes en bekers zelf terug in de keuken.

Een verantwoorde voeding draagt bij aan de ontwikkeling van het kind, inclusief de smaakontwikkeling. Door een variatie aan te brengen in de producten leert het kind smaken te onderscheiden en te waarderen.

In principe is de voeding voor kinderen vanaf 12 maanden tot en met 12 jaar gelijk. Alleen de hoeveelheid verschilt per leeftijdsgroep. Voor baby’s is een specifiek hoofdstuk geschreven.

Basisvoeding
Gemiddelde hoeveelheden voedingsmiddelen per dag voor kinderen in de Leeftijd 1 – 4 jaar

Brood 1 – 3 sneetjes
Fruit 1,5 vrucht 150 gram
Zuivel 300 ml melkproducten en 10 gram kaas
Vleeswaar
Halvarine 15 gram
Dranken 800 ml

LET WEL, dit is voor de hele dag, bij Knor zal er cq 500 ml worden gedronken en de rest thuis

Aardappelen, groente, vlees, vis en kip zijn niet opgenomen in dit schema.

Dit voedingsbeleid zal aangepast worden als de inzichten van het voedingscentrum veranderen. Uiteraard kunnen ouders in overleg met de groepsleidsters hier in afwijken.

Dit voedingsbeleid resulteert in afspraken die op de twee groepen gelden.

Pedagogische aspecten bij de maaltijd

Het dagritme van het voedingsbeleid geeft structuur en duidelijkheid aan het kind. Het leert
het jonge kind het vertrouwen dat de continuïteit op de opvang gewaarborgd is. Zo ook het gezamenlijk eten aan tafel. De leidsters eten altijd met de kinderen mee. Zij bieden begeleiding bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie. KDV Knorretje hecht aan eten in een duidelijke situatie aan een gedekte tafel met een gezamenlijke start en een duidelijk eind. Kinderen
kunnen bij het tafeldekken en afruimen een rol krijgen. De maaltijden worden geflankeerd door vaste rituelen, zoals bij de peuters het zingen van liedjes. De leidsters zijn verantwoordelijk voor rust en gezellige sfeer aan tafel. Eten is geen straf, maar een sociaal moment, waar naast het eten aandacht is voor elkaar. Leidsters stimuleren communicatie en leren de kinderen oprechte belangstelling te tonen voor elkaar. Leidsters letten ook op de tafelmanieren van de kinderen.

De eisen die aan deze manieren gesteld worden zijn afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.

Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op kinderdagverblijf Knorretje

Dagritme

Ontbijt

KDV Knorretje verzorgt geen ontbijt. Ouders/verzorgers dragen hiervoor de verantwoordelijkheid.

Tussendoor

Tussen 9.30 en 10.00 uur wordt er in de groep gezamenlijk, aan tafel, water gedronken en
een koekje gegeten. Soms is dat een soepstengel, rijstewafel, ontbijtkoek, cracker of biscuitje. Als er een kind jarig is, wordt de traktatie uitgedeeld.

Lunch

Om ongeveer 11:30 uur wordt gezamenlijk aan tafel geluncht met brood en beleg. De eerste boterham met halvarine en appelstroop, smeerkaas, hummus of vega-smeerworst,

De kinderen onder de 2 jaar krijgen geen smeerworst maar vegaworst

Hierna mogen de kinderen ook kiezen uit zoet beleg. De kinderen kiezen zelf wat zij op hun boterham willen eten, waarbij de leidsters verantwoordelijk zijn voor zowel de hoeveelheden als de variatie.

De kinderen drinken hierbij een beker halfvolle melk.

De leidsters letten erop dat kinderen drinken en minstens één boterham opeten, tenzij met de ouders anders is afgesproken. Het kan best een keer gebeuren dat een kind zich niet zo lekker voelt en daarom niet wil eten.In dat geval zal de leidster dit aangeven bij de ouders.

De kinderen die tussen de middag wakker zijn krijgen als ze willen nog een beker  water. In de zomer krijgen kinderen extra te drinken.

Tussendoor Fruit

In de middag wordt met de kinderen water gedronken en aan tafel vers fruit gegeten.
Rond 16.30 uur krijgen de kinderen een soepstengel, rijstewafel, cracker of biscuitje met een bekertje drinken.

Richtlijnen

Broodmaaltijden

1. We kiezen voor bruine of volkoren producten bij brood. Bruin brood is beter omdat het meer vezels, vitamines en mineralen bevat dan witbrood.

2. Wij streven ernaar zoveel mogelijk variatie in onze voeding aan te brengen. Variatie vermindert de kans op het ontwikkelen van intolerantie en allergieën.

3. We gebruiken standaard zachte halvarine. Deze zijn een belangrijke bron van vitamine A, D en E.

4. De eerste boterham wordt gesmeerd met halvarine en hartig beleg, hierna
mogen de kinderen ook kiezen uit zoet beleg. We letten wel op dat als een kind meerdere boterhammen eet, dat het niet steeds hetzelfde kiest. Naast hetgeen vermeld is bij punt 2 is variatie, inclusief hartig beleg, ook goed voor de smaakontwikkeling.

5. Standaard beleg zijn: (smeer)kaas, (vega-smeer)worst, hummus, appelstroop, muisjes, jam en gekleurde hagelslag
Smeerworst wordt gegeven bij kinderen vanaf 2 jaar.

6. Wij kiezen bij voorkeur voor halfvolle melkproducten. Ieder kind krijgt 1 beker melk. Als het kind veel melk of melkproducten krijgt (meer dan 300 ml/dag), is de kans groot dat de voeding onevenwichtig wordt. Er zit dan onnodig veel eiwit en kalk in en relatief weinig vezels en ijzer. Bovendien is de kans groot dat kinderen die veel melk drinken, minder trek hebben bij de maaltijden. Kinderen die geen melk lusten, bieden we water aan. We informeren de ouders hierover.

7. Het is de verantwoordelijkheid van de leidsters om de hoeveelheden vast te stellen per kind,
bij voorkeur in overleg met ouders. Zij hebben immers het inzicht in de groei, het energiegebruik, de behoeftes en de eetlust van het individuele kind. Kinderen worden nooit gedwongen om te eten, wel daartoe gestimuleerd. Afstemming over voeding en de pedagogische aspecten van
eten en maaltijden vindt regelmatig plaats tijdens het teamoverleg.

Tussendoortjes

Per dag krijgen de kinderen, op een aantal eetmomenten, een rijstwafel, een cracker of koekje aangeboden. Andere gezonde tussendoortjes zijn: volkoren biscuitjes, soepstengels, ontbijtkoek, stukjes komkommer, kerstomaatjes of een doosje rozijntjes.

Drinken

Wij kiezen voor water. Als kinderen tussen de maaltijden dorst hebben kunnen ze evt nog een beker water drinken. Bij warm weer laten we kinderen meer drinken dan normaal.

Fruit

Een keer per dag bieden we kinderen fruit naar keuze. Kinderen krijgen vers fruit. Zijn er kinderen die geen fruit lusten, dan informeren we de ouders hierover.

Fruit bestaat uit: appel, banaan, peer, mandarijn, kiwi, meloen, druiven, komkommer, paprika, snoeptomaatjes.

Baby’s

Flessen en spenen

Ouders dienen zelf voor flesvoeding, flessen en spenen te zorgen (ivm hygiëne, soorten voeding en allergieën). Alles moet voorzien zijn van de naam van het kind.
De leidsters koken de fles en/of speen niet uit. In het kader van de hygiëne is het daarom aan te raden dat ouders de fles en het bewaarbakje van de poeder en de fopspeen aan het eind van de dag mee naar huis nemen en zelf reinigen (steriliseren).

Flesvoeding

Voor de baby’s wordt melkpoeder meegebracht. De voeding wordt in de koelkast bewaard en door de leiding klaargemaakt.

Het voedingsschema wordt besproken met de leidsters, en deze houden zich hieraan. De voedingstijd wordt genoteerd op een briefje voor de ouders.

Voor verdere voeding zorgt het kinderdagverblijf. Met een dieet wordt rekening gehouden. Speciale voeding wordt meegebracht.

De zelf meegenomen voeding mag alleen in poedervorm aangeleverd worden (dus niet klaargemaakt).

Borstvoeding

Indien de baby borstvoeding krijgt kan de moeder in ons kinderdagverblijf zelf de baby  voeden of de afgekolfde borstvoeding gekoeld of ingevroren meegeven. Sticker met naam kind, datum en tijdstip op bakje of fles.
Borstvoeding wordt ontdooid, verwarmt in een flessenwarmer en in fles aangeboden aan het kind.

Overige voeding

In overleg met ouders krijgen de baby’s:
een fruithap, gemaakt van vers fruit;
drinken: water;
een broodkorst, soepstengel, Liga, rijstewafel, biscuitjes enz. om op te sabbelen. De baby`s krijgen bruin brood met margarine en smeerkaas.

Voedingsprotocol volgens HACCP aanwezig. Flesvoeding protocol aanwezig.

Uitzonderingen

Wij hebben graag de mogelijkheid om eens af te wijken van ons beleid, bijvoorbeeld bij speciale gelegenheden of voor de afwisseling. Uitzonderingen worden daarbij geen regel, is altijd een bewuste keuze en zullen tot een minimum (afhankelijk van de soort uitzondering) beperkt blijven.

Voor kinderen die vanwege levensovertuiging, geloofsovertuiging en/of culturele achtergrond of om gezondheidsredenen (bijv. een allergie) bepaalde producten niet mogen eten, dan wel een dieet volgen, volgen de leidsters het advies van de ouders. Afwijkende, niet standaard voedingsmiddelen (bijv. sojamelk, halal vlees, kosher producten etc) dienen door de ouders zelf te worden meegebracht. Deze voeding kan niet door KDV Knorretje worden verstrekt. Vegetarisme

Indien ouders kinderen vegetarisch opvoeden, dan dienen zij de leidsters hierover te informeren. De kinderen zullen dan geen (smeer)worst op het brood krijgen. Wanneer ouders kiezen voor speciale voeding zoals biologisch fruit, reformproducten etc. dienen ouders dit zelf mee te nemen. Uiteraard zijn alle wensen te bespreken met de leidsters van de groep

Feestdagen

Binnen KDV Knorretje worden een aantal feesten jaarlijks gevierd. Denk aan: Pasen, Sinterklaas en Kerstmis. De voorbereiding van deze feestdagen ligt in handen van de leidsters. Deze zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de voeding/lekkers op de feestdagen. Vanzelfsprekend worden de traditionele lekkernijen behorende bij het feest gebruikt. Rond Sinterklaastijd worden er bijvoorbeeld wel eens speculaasjes gegeten i.p.v. biscuitjes.

Verjaardagen

Met verjaardagen van de leidsters wordt er tussen de middag wel eens pannenkoeken, poffertjes, broodje knakworst etc. gegeten. Bij warm weer wordt er ook wel eens op een ijsje getrakteerd.
Traktaties
Bij traktaties heeft het onze voorkeur dat ouders zoveel mogelijk gezonde producten aan de kinderen uitdelen. Desgewenst kunnen wij ouders ideeën geven voor gezonde traktaties.

Een paar suggesties voor traktaties:

  • krentenbolletjes
  • doosje rozijnen
  • fruit
  • waterijsjes
  • popcorn
  • mandarijntjes
  • ligakoeken
  • stukjes kaas

Snoep wordt met mate getrakteerd; wordt dit gedaan, dan krijgen de kinderen 1 snoepje en geven de leidsters de rest mee naar huis zodat ouders zelf kunnen beslissen of ze het wel of niet willen geven.

Het moment van trakteren valt altijd samen met het gebruikelijke ‘tussendoortje’, om zo te voorkomen dat het kind een extra zuurstoot krijgt. Dit ‘zuur’ tast het tandglazuur aan.

Allergieën

Tijdens het intakegesprek wordt met de ouder(s) afgestemd of er sprake is van bepaalde allergieën waar wij rekening mee moeten houden. Er wordt een allergie formulier ingevuld. Tevens zal dit onderwerp gedurende de periode dat het kind bij ons in de opvang is constant onder onze aandacht zijn en regelmatig besproken worden met de ouder(s).

I.v.m. sterk allergeniciteit van pinda’s wordt er op het KDV op beide groepen geen pindakaas gesmeerd.

Voedselveiligheid

Om de gezondheid van kinderen te kunnen waarborgen zijn een
aantal maatregelen rondom voedingsverzorging getroffen die er toe leiden dat de veiligheid van de op KDV Knorretje verstrekte voeding gegarandeerd is. Wij houden ons aan de Warenwet Hygiëne van levensmiddelen. In de praktijk betekent dit dat er gewerkt wordt met eigen voedselveiligheids- en beheersplannen. Deze voldoen inhoudelijk aan hetgeen in de
hygiënecode staat.

Hygiënetips

Let op houdbaarheidsdata en bewaaradviezen.
Verhit kip, ei en varkensvlees door en door.
Was of schil groente en fruit.
Bewaar resten altijd in de koelkast en niet langer dan twee dagen. Was regelmatig handen met water en zeep.

Gebruik steeds schone messen, lepels en snijplanken.
Stel de temperatuur van de koelkast in op 7 graden Celsius. Maak regelmatig de koelkast schoon.
bewaar flesvoeding / borstvoeding in de koelkast
bewaar flessen en bekers in de koelkast

U heeft gelezen : Voedingsbeleidplan KDV Knorretje

Copyright 2024 | Kinderdagverblijf voor Delft en Delfgauw Knorretje