Voor vragen of ziek meldingen, bel 015-2143274

A-Z Vragen

O-S

Peutergroep

Als de kinderen naar de peutergroep gaan, veranderen er een aantal zaken.

De rugzakjes blijven beneden in de hal staan.

De peuters slapen zonder slaapzakje en onder een dekbedje (mocht U toch een slaapzakje willen, is dat natuurlijk mogelijk)

We starten met de zindelijkheid training zodra de ouders die thuis ook starten.

We starten beneden en rond 8.30 uur gaan de peuters naar boven.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit 5 a 6 ouders en komen 5 keer per jaar bij elkaar.

Wie zij zijn en wat zij doen, kunt u lezen op de site.

Overdracht

De overdracht is het moment dat de leidster en de ouders elkaar informeren over hoe het thuis en bij Knorretje is gegaan.

Door goed op de hoogte te zijn over wat er met het kind is gebeurd, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoeftes van het kind.

Mochten ouders de behoefte hebben om uitgebreider te praten over het kind, dan kunnen zij hiervoor een afspraak maken.

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is een onderdeel van het beleidsplan en terug te vinden op onze site

Roken

Wij zijn van mening dat roken en kinderen niet samen gaan.

Het is in het gebouw en op het buitenterrein niet toegestaan te roken.

Schriftje

Van Knorretje ontvangt u een schriftje waar de leidsters iedere maand in schrijven wat uw kind zoal doet bij Knorretje.

Het is leuk als u daarin terug schrijft, zodat uw kind na vier jaar een dagboekje heeft over de tijd bij Knorretje.

De schriftjes worden begin van de maand meegegeven door de leidsters en door de ouders rond de 15e weer ingeleverd.

Schoenovertrekken

Ouders dienen op de groep schoenovertrekken te dragen.

Knorretje zorgt dat deze bij de ingang van beide groepen liggen.

Sieraden

Het dragen van sieraden door kinderen onder de 4 jaar raden wij sterk af.

Knorretje is niet verantwoordelijk voor mogelijk letsel ten gevolge van het dragen van een sieraad.

Ook voor beschadiging of verlies kan Knorretje niet aansprakelijk gesteld worden.

Slaapgewoonten

Voor het slapen van Uw kind dienen een aantal richtlijnen.

Deze staan in een brief vermeld en U kunt daarin aantekenen waar U toestemming voor geeft.

Dit geldt ook voor het wandelen buiten zowel met de kinderwagen als de bolderkar.

Voor buikslapen en inbakeren bij kinderen onder de 2 jaar zijn aparte formulieren  die getekend dienen te worden.

Kinderen slapen in een slaapzakje.

Sluitingstijden

Bijzondere sluitingstijden zijn:

  • 24 december sluit Knorretje om 17.00 uur
  • 31 december sluit Knorretje om 17.00 uur.

Wij zijn het hele jaar open met uitzondering van de volgende dagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • Twee weken zomervakantie
  • Kerst

Speelgoed van thuis

Het is niet de bedoeling dat kinderen van thuis speelgoed meenemen naar Knorretje.

Er is bij Knorretje speelgoed genoeg.

Mocht het toch een keer meegenomen worden, dan is Knorretje niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of bij het zoek raken.

Het speelgoed van thuis wordt in het tasje of mandje gedaan van het kind.

Copyright 2024 | Kinderdagverblijf voor Delft en Delfgauw Knorretje