Voor vragen of ziek meldingen, bel 015-2143274

De overdracht is het moment dat de leidster en de ouders elkaar informeren over hoe het thuis en bij Knorretje is gegaan.

Door goed op de hoogte te zijn over wat er met het kind is gebeurd, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoeftes van het kind.

Mochten ouders de behoefte hebben om uitgebreider te praten over het kind, dan kunnen zij hiervoor een afspraak maken.

Posted in: O-S

Copyright 2024 | Kinderdagverblijf voor Delft en Delfgauw Knorretje