Voor vragen of ziek meldingen, bel 015-2143274

A-Z Vragen

T-Z

Zindelijkheid

Als de ouders thuis beginnen met zindelijkheid training met het kind, dan is dat ook het moment dat Knorretje daarmee start.

De kinderen krijgen een plaskaart en mogen stickers plakken.

Is de kaart vol en het gaat goed, dan krijgen de kinderen een plas diploma.

Traktatie

Wij vinden het gewenst dat de eventuele traktaties die de kinderen uitdelen zo veilig en gezond mogelijk zijn.

Overleg anders even met de leidsters.

Vierogen beleid en 3 uur regeling

Vierogenprincipe
Op Knorretje (0-4 jaar) is het wettelijk verplicht het vierogen-principe toe te passen. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag. Vanuit de wet wordt gee‘ist dat de opvang zodanig wordt georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Doel van dit principe is dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt, en wel door te voorkomen dat volwassenen zich binnen een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal gedurende langere tijd ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een kind.

Knorretje is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Knorretje geeft hier, op de volgende manier invulling aan:
De groepen openen gezamenlijk waarbij er 3 a 4 leidsters aanwezig zijn, vanaf 8.30 uur splits de groep en zijn er 2 of 3 leidsters per groep aanwezig.

Tijdens de pauze van de bovengroep zijn Jolanda  of Joke aanwezig en ook het personeel houdt pauze in de keuken van de groep.
(De keuken is naast de groep en heeft een raam)
Tijdens de pauzes op de benedengroep zijn de leidsters altijd minimaal met z’n tweeën.

Tijdens het slapen van de kinderen is er een babyfoon aanwezig in de slaapkamers.

Vanaf 17.30 uur wordt er weer gezamenlijk gesloten met 3 leidsters.
Dit besluit is genomen in overleg met de oudercommissie

 

3 Uurs regeling
De 3-uurs regeling is een regeling voor de Kinderopvang waarin er minder beroeps krachten worden ingezet dan vereist is.
Voor de peuter groep zijn dat 2 leidsters op 16 kinderen.
Voor de baby/dreumes groep is dat 3 a 4 leidsters, afhankelijk van hoeveel babies er die dag aanwezig zijn.

Bij knorretje is de 3 uurs regeling als volgt geregeld:
Wij openen met 2 groepen samen, dus van 0 tot 4 jaar met 3 a 4 leidsters op max. 14 kinderen.
Om 8.30 uur komen er 2 leidsters bij.
De peuters gaan 8.30 uur naar boven met 2 leidsters en blijven er 3 leidsters bij de baby/dreumes groep.
Begin van de dag maken wij geen gebruik van de regeling.

In de pauzes van de baby/dreumesgroep zijn van 12.30 tot 13.30 uur Jolanda of Joke aanwezig.
Tijdens de pauzes van 13.30 tot 14.30 en 14.30 tot 15.30 uur zijn er 2 leidsters en maken wij 2 uur gebruik van de regeling.
Ook bij de peutergroep maken wij gebruik van 2 uur tijdens de pauzes.

Bij de sluiting van de dag tussen 17.00 en 18.00 uur maken wij minder dan 1 uur gebruik van de regeling.
Bij de peuters zijn er 2 leidsters tot 17.30 uur en daarna voegt de groep zich met de baby/dreumes groep.
Bij de baby/dreumes zijn er 2 leidsters tot 17.45 uur.
Er wordt dus gezamenlijk gesloten.

 

 

 

 

 

 

Voedings- en Slaapschema Baby’s

Op de baby groep werken wij met een voedings- en slaap schema.

Om te zorgen dat dit schema actueel blijft, dient u veranderingen, rondom het eten en slapen van uw kind, aan de leidster door te geven.

U dient zelf de flessen en melkpoeder of borstvoeding mee te nemen.

Als uw kind wat ouder is, dient u een tuitbeker mee te nemen.

Wijzigen opvangdagen

Als u de opvangdagen van uw kind structureel wenst te wijzigen, dient u dit schriftelijk aan te vragen.

Wilt u minder opvangdagen dan dient u een termijn van twee maanden in acht te nemen.

Uitbreiding en wijziging van de dagen kan alleen als de bezetting dit toelaat.

Indien de wijziging door gevoerd kan worden, krijgt u van ons een bevestiging.

Is het echter niet of nog niet mogelijk dan nemen wij contact met u op.

Dit kan via de mail of KOVnet.

Ziek zijn

Zieke kinderen hebben extra aandacht en verzorging nodig en kunnen daarom het beste thuis verzorgd worden.

Bovendien kan er sprake zijn van besmettings gevaar voor de andere kinderen.

Bij ziekte symptomen zoals koorts, braken, diaree en bij kinderziektes moet het kind thuis blijven en goed uitzieken.

Wordt uw kind bij Knorretje ziek dan wordt u ge•nformeerd en indien nodig komt u uw kind ophalen.

Als uw kind niet naar Knorretje kan komen omdat het ziek is, meldt dit dan telefonisch aan de leidsters voor 9.00 uur.

Copyright 2024 | Kinderdagverblijf voor Delft en Delfgauw Knorretje